Borger/pårørende samarbejde

Der arbejdes ud fra konceptet størst mulig brugerindflydelse med respekt for den enkeltes egne ønsker og med fokus på et trygt fællesskabsmiljø for borgerne i bofællesskabet.

Borgerne afholder et ugentlig husmøde i fælleshuset sammen med hjemmevejleder.

Der afholdes pårørendearrangement efter aftale med borgerne, hvor det er borgerne der inviterer.

Der afholdes ligeledes 2 årlige Åbenthus-møder for borgere/pårørende, med deltagelse af personale og ledelse.

Der lægges vægt på et anerkendende og konstruktivt samarbejde med de pårørende. Pårørende anses som en ressource og en naturlig del af borgerens netværk.

Indenfor Socialområdet i Viborg Kommune har man politisk besluttet, at der skal oprettes borger- og/eller pårørenderåd. Der er valgt repræsentanter for borgerne på alle boenheder, og disse mødes 4-6 gange om året samt to gange årligt med Social- og arbejdsmarkedsudvalget. Find mere information og referater via linket her.

Sidst opdateret: 05.07.2018