Åvang tilbyder

 I bofællesskabet gives tilbud om:

• Støtte, hjælp og vejledning til struktur på hverdagen, rengøring, indkøb, tøjvask, personlig pleje, samtaler, post og økonomi.
• Hjælp og støtte til fælles aktiviteter som f.eks. fælles madlavning og spisning samt socialt samvær
• Hjælp og vejledning i muligheder for uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud
• Hjælp og støtte til fritids- og kulturliv

Den enkelte borger bliver tilknyttet et fælleshus.
Åvang er normeret til 6 borgere. Derudover ydes der støtte til borgere i egen bolig udenfor bofællesskabet i lokalområdet.
Åvang tilbyder hjælp, omsorg, støtte og træning efter servicelovens §85.
Støtten ydes som udgangspunkt på hverdage ml. kl. 7 og 21.30, weekend ml. kl. 8 - 20.00.
Tidsrummet hvor støtten ydes tilpasses løbende borgernes behov. Støttes ydes som individuel støttes samt fællestid i bofællesskabet.
Derudover kan der tilknyttes fleksibel natkaldsordning til den enkelte borger i tidsrummet kl. 23-07.

Den primære metodiske tilgang i arbejdet med beboerne er KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og
Anerkendende Pædagogik inklusiv KRAP-skemaer. Læs mere om KRAP via www.krap.biz

Derudover arbejdes der ud fra de redskaber medarbejderne har tilegnet sig på autismepilotuddannelsen.
Indsatsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, motivationsarbejde, relations arbejde, struktur og forudsigelighed samt screeningsværktøj til brug for afdækning af borgernes støttebehov.


Åvang lægger vægt på at:
• Kommunikationen med borgerne er respektfuld, individuelt tilpasset, anerkendende. Der er tydelighed i formidlingen.
Den enkelte borger sættes i centrum og mødes med anerkendelse og respekt for egne ønsker og behov
• At støtte den enkelte i et aktivt hverdagsliv med fokus på uddannelse, job eller aktivitetstilbud
• At støtte borgeren i et aktivt medborgerskab, med udgangspunkt i egne ressourcer og handlemuligheder

Vi vil derfor:
• Medvirke til, at borgerne har selvstændighed i samme omfang som alle andre mennesker
• Medvirke til, at den enkelte borgers evner og ønsker tilgodeses både bolig- og arbejdsmæssigt
• Medvirke til, at borgerne kan have et oplevelsesrigt og udviklende fritidsliv

Sidst opdateret: 11.08.2018